Nagpapatuloy ang Pakikibaka Para sa Karapatan ng mga Kababaihang Manggagawa

Ang Oktubre 28 ay ipinagdiriwang bilang Pambansang Araw ng mga Kababaihan, isang mainam na pagkakataon upang alalahanin ang pakikibaka ng mga kababaihang Pinay upang itaguyod ang mga karapatan na taglay din nila tulad ng mga kalalakihan. Ipinagdiriwang natin ang tagumpay para sa karapatan sa pagboto, edukasyon at hanapbuhay, at iba pang oportunidad na naging daan upang makapag-ambag ang mga babae sa lipunan.

Sa araw ding ito, maalaala rin nating nagpapatuloy ang pakikibaka para sa kalayaan ng mga kababaihan. Dito sa Women WISE3, ginugunita natin sa mga pagawaan sa iba’t ibang dako ng Pilipinas, milyun-milyon pa ring kababaihan ang humaharap sa iba’t ibang anyo at antas ng diskriminasyon.

Ang mga kababaihang manggagawa ang pinakabulnerable pagdating sa iba’t ibang kaso ng paglabag sa mga karapatan tulad ng hindi sapat na sahod, illegal dismissal at kawalan ng mga benepisyo at seguridad sa trabaho. Sa Philbess Inc. sa Valenzuela, isang kumpanyang naglilimbag sa mga sako, ang sahod sa mga lalaking manggagawa ay sang-ayon sa minimum wage law, samantalang ang mga kababaihan ay ayon sa sistemang pakyawan. At habang karamihan ng mga kumpanya ay walong oras lamang ang hinihiling para sa isang regular na araw ng trabaho, sa Philbess ay 12 to 13 oras ang trabaho dahil sa napakataas na quota ngunit wala namang overtime pay. Wala ring benepisyong medikal para sa mga manggagawa, lalo na sa mga buntis.

Sa mga pagawaan sa Novaliches, tulad ng JVC, Rebisco at Nutri, ang mga kababaihang manggagawa ay inoobliga sa lingguhang pagpapalit ng shift. Madalas puyat, masakit ang ulo at may mababang blood pressure ang mga manggagawa dahil dito, at tuloy ay nagiging bulnerable sa mga mas malalang kondisyon.

Marami ring kababaihang manggagawa ang humaharap sa karahasan dahil sa pagiging kasapi ng unyon, lalo na ang mga kasalukuyang nakapiket. Halimbawa, ang piket sa Philbess ay marahas na binuwag noong Oktubre 15 kahit may mga kababaihan at bata sa piketlayn. Ganito rin ang kaso sa strike sa LCE sa Pasig, kung saan parating binubuwag ang piketlayn.

Ang mga kasong ito, na ilan lamang sa libu-libong hindi pa rin nalulutas hanggang ngayon, ay mapait na paalala ng dami ng gawaing kailangan pang harapin. Ngunit dito sa Women WISE3, tinitingnan din nating inspirasyon ang mga kasong ito sa patuloy na pakikibaka para sa karapatan ng mga kababaihang manggagawa, sila na nagsusumikap din upang may mailagay sa hapag, sila na ayon nga sa isang kasabihan, ay katuwang ng mga kalalakihan sa pagpasan sa langit.#

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s